©2017 by צח״י-צעירים חוקרי ים. Proudly created with Wix.com

הסטוריה וארכאולוגיה יפואית

כעיר שנוסדה לפני 4200 שנה, יש ליפו מה להציע, המון. סיור במרחב יקרב את המשתתף להסטורית עתיקותיה לעיר הנמל, מהעתיקות שהעולם מכיר.