©2017 by צח״י-צעירים חוקרי ים. Proudly created with Wix.com

מדעי הים

 

 

דמיינו את רצפת כתתכם נושקת לקצף הגל,

ואז תאמינו כי את מקצוע מדעי הים, אנו נלמד בכתת החוף, בכתה יתהווה חיבור של מספר מקצועות מדעיים, המאפשרים ללומד להרחיב את אופקיו בתחום המחקר הימי. תחומי הלימוד כוללים את הנושאים הבאים לדוגמא:

  • גיאולוגיה ימית - עוסקת בטקטוניקת הלוחות ונושאים נוספים, הקשורים בקרקעית האוקיינוס.

  • אוקיינוגרפיה פיזיקלית - עוסקת בתכונות הפיזיקליות של האוקיינוס.

  • אוקיינוגרפיה כימית - עוסקת בתכונות הכימיקליות של האוקיינוס.

  • אוקיינוגרפיה ביולוגית - עוסקת בלימוד החי והצומח של האוקיינוס (מקצוע זה נחשב כתת-נושא בתוך הביולוגיה הימית).

 

דרך הלמידה של מקצוע זה הינה ייחודית ומתאפיינת בכך שהיא מתנהלת לסירוגין בין כיתת המעבדה למעבדה הטבעית-הים, כלומר: לימודים עיוניים לצד לימודים מעשיים.