©2017 by צח״י-צעירים חוקרי ים. Proudly created with Wix.com

ימאות וכלי שייט

מתי רצית לעלות לרוח או לרדת ממנה? לשמור כיוון ולמתוח מפרש? בכלל, מה הקשר בין איצטרולב ורשיון משיט היכטה שיהיה לך? כשתצא איתנו לעוד מסע ימי זו כבר תיהיה שפתך, שפת הים. 

מטרות

  1. הסמכה למשיט סירת מנוע

  2. הסמכה למשיט סירת מפרש עד 7 מטרים

  3. הסמכה למשיט יאכטה לשיט חופי

  4. שימוש בפלטפורמה הימית לעבודת חקר (מדידות: זרמים, גאות ושפל, מליחות. בדיקת כלובי דגים בים, דיגום: פלנקטון, מי ים מעומקים שונים, קרקעית ועוד).

  5. סיורים בחוף